Den nye udbudslov, som træder i kraft 1. januar 2016, åbner for udbudsformen "Udbud med forhandling", der bl.a. omfatter en væsentlig del af de IT-kontrakter, som indgås af det offentlige.

Forfattere: Thomas Grønkær, Katrine Schlütter og David Salomonsen