Jyske Bank er netop blevet fundet erstatningsansvarlig for utilstrækkelig rådgivning af en investor, der købte beviser i Jyske Hedge. Dommen har nær tilknytning til et potentielt gruppesøgsmål med fokus på rådgivningen om samme investeringsprodukt, som det, der var aktuelt i den netop afgjorte sag. Spørgsmålet er, om anerkendelsen af et gruppesøgsmål er realistisk, navnlig i relation til præmisserne i denne aktuelle dom.

forfattere

Claus Bennetsen

Partner

Øvrige forfattere: Kenny Michael Andersen