En skærpelse af konkurrenceloven er sendt i høring

Den 22. juni sendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forslag om ændring af konkurrenceloven og straffeloven i høring. Forslaget medfører en markant skærpelse af sanktionerne for konkurrenceretlige overtrædelser. Direktør Agnete Gersing forudser, at lovforslaget vil give styrelsen ”langt bedre muligheder for at bekæmpe alvorlige overtrædelser effektivt” til gavn for både forbrugerne og lovlydige virksomheder.

forfattere

Andreas Christensen

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat