Den 11. september 2014 afsagde EU-Domstolen dom i den såkaldte Fastweb-sag. Afgørelsen rejser spørgsmålet om, hvorvidt en ordregivende myndighed er beskyttet af en profylaksebekendtgørelse, hvis den ordregivende myndighed ikke på offentliggørelsestidspunktet var i god tro om udbudspligten for den pågældende kontrakt. Vi giver her vores bud på, hvad vi kan lære af Fastweb-dommen.

Forfatter

Andreas Christensen

Partner

Øvrige forfattere: Thomas Grønkær og David Salomonsen