Forsyningssekretariatet har en række kompetencer over for vandselskaberne. Blandt andet fastsætter Forsyningssekretariatet selskabernes prislofter og træffer afgørelser om indberetninger efter stoploven. Hvis et vandselskab er uenig i en afgørelse truffet af Forsyningssekretariatet, kan selskabet klage til Konkurrenceankenævnet. I denne artikel beskrives de nærmere regler om klager over Forsyningssekretariatets afgørelser.

Forfattere

Klavs Gravesen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner