Medfinansieringsreglerne har fået kommuner og spildevandsselskaber til at samarbejde om klimaprojekter hen over kommunegrænserne. Når spildevandsselskaberne inddrager vandløb i arbejdet med at håndtere regnvand og begrænse oversvømmelser ved kraftige regnskyl, opstår der udfordringer og spørgsmål. Vi belyser nogle af disse spørgsmål i denne artikel.

Forfattere

Henriette Soja

Partner

Line Markert

Partner

Øvrige forfattere: Sine Marie Mohr