Ofte er offentlige indkøbere – naturligt nok – fokuseret på anskaffelsesprisen for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsprojekter, når der gennemføres udbud. Men hvad nytter det egentligt, at et produkt har en lav anskaffelsespris, hvis omkostningerne ved den efterfølgende brug er tårnhøje?

Forfattere

Andreas Christensen

Partner