Den 1. april i år trådte en ændring af havneloven i kraft, hvorved havnenes aktivitetsområder – og derved deres forretningsmuligheder – blev udvidet.

forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Klavs Gravesen

Partner

Line Markert

Partner

Øvrig forfatter: Peter Prehn-Olesen