Ikke sjældent bliver kommunerne anmodet om at stille garanti for et lån, som et privat ejet eller kommunalt ejet selskab skal optage i forbindelse med større anlægsinvesteringer. Vandsektorloven og vedtagelsen af regeringens ”Grøn Vækst” - aftale fra juni 2009 gør de kommunale lånegarantier mere aktuelle end nogensinde før. Kommunal garantistillelse giver imidlertid anledning til juridiske og økonomiske spørgsmål, som kommunerne bør være opmærksomme på ved behandlingen af en anmodning om kommunal garantistillelse. I denne artikel gennemgår vi kort nogle af de problemstillinger, som særligt kan være relevante for kommunerne at overveje forud for ydelse af en lånegaranti.

forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Øvrige forfattere: Malene Graff