Med Natur- og Miljøklagenævnets underkendelse af de statslige vandplaner faldt også de kommunale vandhandleplaner på gulvet. Når de vedtagne statslige vandplaner ligger på bordet, skal kommunerne i gang igen. Der går ganske vist noget tid. Det vil være mest naturligt, at kommunerne ser opgaven som en supplerende sagsbehandling og høring, således at man ikke starter helt forfra.

Forfatter: Mogens Moe