Kommuner investerer i stigende grad i vedvarende energiproduktionsanlæg som f.eks. vindmøller og solcelleanlæg med henblik på at reducere deres CO2-udslip. I denne artikel skitserer vi de overordnede juridiske rammer for kommunernes investering i elproduktionsanlæg baseret på vedvarende energi.

Forfattere

Andreas Christensen

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Advokat