Reglerne om fastsættelse af vandselskabernes prislofter har givet anledning til mange tvivlsspørgsmål og stor usikkerhed. Forsyningssekretariatets prisloftafgørelser for 2011 har derfor affødt en lang række klager til Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnets kendelser i klagesagerne viser, at der er et betydeligt behov for præcisering af lovgivningen, og at selskaberne bør være særligt opmærksomme på at dokumentere deres omkostninger til at opnå miljø- og servicemål.

forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner