Senest den 30. juni 2011 skal alle vandselskaber have gennemført valg af forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse. Det følger af bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber. Princippet om forbrugerindflydelse er kendt fra andre forsyningsområder, men kravene til vandselskaberne er væsentligt strengere end for de andre forsyningsarter. Det er således ikke tilstrækkeligt, at kommunalbestyrelsen udpeger flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. Samtidig lægger Naturstyrelsen (tidligere By- og Landskabsstyrelsen) op til en ganske snæver fortolkning af undtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsen.

forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Øvrig forfatter: David Salomonsen