Elforsyningsloven stiller krav om, at alle kommuners og kommunale fællesskabers elproduktionsanlæg – bortset fra affaldsforbrændingsanlæg – skal udskilles i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Kravet gælder også solcelleanlæg og andre anlæg baseret på vedvarende energi. Energistyrelsen er dog positivt indstillet over for at dispensere fra selskabskravet.

forfattere

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner