Forslag til ændringer i MIFID 2-direktivet og kapitalkravsdirektivet er i behandling i EU-parlamentet. Hvis de vedtages under den nuværende form, vil det betyde, at et stort antal finansielle virksomheder skal etablere en whistleblowerordning.

Forfatter

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Øvrig forfatter: Egil Husum