Den 4. juni afsagde Højesteret dom i sagen mellem I/S Vestforbrænding ”Vestforbrænding” og DSV Transport A/S ”DSV”. Af dommen fremgår det, at DSV’s uretmæssige ophævelse af en tidligere kontrakt, ikke kan betragtes som en ”alvorlig fejl” i overensstemmelse med udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra d, hvorefter en ordregiver kan udelukke den pågældende virksomhed fra at deltage i fremtidige udbud. Det er herefter Hortens anbefaling, at ordregivende myndigheder er tilbageholdende med at anvende denne udelukkelsesgrund. Selvom Højesterets afgørelse ikke er formuleret som et generelt princip, skal der tydeligvis meget til, før kravet om en ”alvorlig fejl” er opfyldt.

forfatter

Andreas Christensen

Partner

Øvrig forfatter: David Salomonsen