Konkurrenceankenævnet har den 19. september 2013 afsagt kendelse i dengenerelle klagesag om vand- og spildevandsselskabernes prislofter for 2012 og
2013. Kendelsen fastslår, at Forsyningssekretariatet ikke havde det fornødne grundlag til at foretage den såkaldte luftkorrektion af 136 selskabers prislofter.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Øvrige forfattere: Mogens Moe, Sine Marie Mohr