Den 1. april 2013 træder nye lovændringer, der implementerer regeringens model til sikring af lige adgang for kvinder og mænd til ledelsen i 1.100 af de største danske virksomheder i kraft.

forfattere

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Marianne Lage

Partner

Christina Munck

Senioradvokat

Øvrige forfattere: Kia Pham, Christel Worre-Jensen