Udbud af medicinsk udstyr stiller store krav til både ordregivere og tilbudsgivere, og konsekvenserne af annullerede og underkendte udbud kan være betydelige for begge parter. For tilbudsgiverne vil konsekvensen af et annulleret eller underkendt ofte beløbe sig til meget store tab, som det kan være vanskeligt at få dækket. I denne artikel gennemgår vi, hvordan tilbudsgivere kan medvirke til at sikre, at udbud gennemføres lovligt.

Kontakt

Anders Valentin

Partner