Forsyningssekretariatet har sendt en række udkast til afgørelser om modregning i høring ved kommunerne. Udkastene lægger op til en ny praksis for beregning af vejbidrag og vil lede til modregning af ganske betydelige beløb i kommunernes bloktilskud.

forfattere

Klavs Gravesen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Øvrig forfatter: David Salomonsen