Siden den 1. januar 2011 har visse overdragelser af fast ejendom været momspligtige. Skatterådet har flere gange siden indførelsen af de nye regler slået fast, at momspligten også omfatter erstatningsbeløb, som ejeren af en fast ejendom modtager i forbindelse med en ekspropriation af sin ejendom. Der bør tages højde for en eventuel momspligt, når størrelsen af en kspropriationserstatning skal fastsættes. Samtidig bør entreprenørvirksomheder og andre, der skal afgive tilbud på udførelsen af anlægsarbejder, der indebærer ekspropriation, være opmærksomme på den eventuelle momspligt.

forfatter

Line Markert

Partner

Øvrig forfatter: Peter Ambus