OPP’er giver offentlige myndigheder en ny rolle i forbindelse med opførelsen af offentlige byggerier. Traditionelt har det offentlige været bygherre i offentlige byggeprojekter og har dermed påtaget sig de medfølgende risici. Med et OPP kan man bytte rollerne om, så det er en privat leverandør, der agerer bygherre i offentlige byggeprojekter.

Opføres de nye supersygehuse som OPP’er, vil aftalen kunne omfatte leverance af medicinsk udstyr – læs om, hvad OPP er, og hvordan det påvirker risikofordelingen mellem leverandør og myndighed.


Forfatter

Rikke Søgaard Berth

Partner