Udkast til den kommende danske udbudslov er sendt i høring. Lovudkastet ændrer reglerne om offentlige ordregiveres mulighed for at udelukke karteldeltagere og andre virksomheder, som har indgået konkurrencebegrænsende aftaler, fra at deltage i offentlige udbud. Lovforslaget forventes fremsat i første halvdel af 2015.

Forfattere

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat

Øvrige forfattere: Martin Stæhr