Horten har efterhånden opbygget en bred erfaring i retssager om mellemkommunal refusion. Sagerne opstår, når en socialt udgiftskrævende borger flytter fra den ene kommune til den anden – for hvem skal nu betale udgifterne for borgeren – den tidligere opholdskommune eller den nuværende opholdskommune?

Forfattere

Lars Carstens

Partner

Øvrige forfattere: Jan E. Jørgensen