Fondsbegrebet har været kendt i Danmark siden middelalderen. Den retlige regulering af fondsområdet findes i dag i lov om fonde og visse foreninger samt i lov om erhvervsdrivende fonde.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner