Kommunerne viser en øget interesse for samarbejde med private. Samarbejderne har karakter af alt fra mere uforpligtende fora med erfaringsudveksling til helt formaliserede samarbejder, eksempelvis gennem fællesejede selskaber. Jo mere formelle samarbejder, der er tale om, jo vigtigere bliver det, at parterne har forståelse for hinandens udgangspunkter. Her giver vi et indblik i nogle af de forskelligheder, som typisk giver anledning til flest udfordringer i det offentlig-private samarbejde.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Christina Munck

Senioradvokat