Vestre Landsret har ved kendelse afsagt den 6. september 2013 afvist, at elektroniske lånedokumenter underskrevet med digital signatur (NemID) kan tjene som eksigibelt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag i fogedretten efter retsplejeloven § 478.

Forfattere

Claus Bennetsen

Partner

Øvrige forfattere: Ulrich Hejle