Skatterådet har i februar 2015 afgivet et nyt, bindende svar vedrørende de skattemæssige konsekvenser af produktion af egen energi via solceller. Skatterådet fastslår, at et vandværks opsætning af solceller til eget forbrug udløser skattepligt for vandværket.

Forfattere

Line Markert

Partner

Anne Becker-Christensen

Specialistadvokat

Niclas Holst Sonne