Højesteret har ved dom af 28. november 2011 frifundet Københavns Kommune i en sag, hvor en erhvervsdrivende fra gågaden Rosengården i København blandt andet havde gjort indsigelse mod gyldigheden af kommunens afgørelse om at indføre et tidsbegrænset standsningsforbud i Rosengården. Herved blev landsrettens dom ændret, da Højesteret kom frem til, at en manglende partshøring af den erhvervsdrivende ikke havde været konkret væsentlig, og at der derfor ikke var grundlag for at fastslå, at det af Københavns Kommune indførte standsningsforbud var ugyldigt.

Forfattere: Alex Puggaard, Anders Valentiner-Branth,  Jesper Husmer Vang og Henrik Sauer