De danske havnes forhold er reguleret af havneloven, der blandt andet udstikker modeller for ejerskab, rammerne for havnenes aktiviteter og visse bestemmelser om udlodning til ejerne. En ny betænkning giver et bud på, hvordan loven kan ændres, så den i videre omfang sikrer havnenes konkurrencedygtighed. Markedet for danske havne er i udvikling, og havnelovudvalget vurderer blandt andet, at efterspørgslen efter havnekapacitet frem til 2030 vil stige med 35 %. Målsætningen for udviklingen af de danske havne er, at de danske havne og hele den maritime sektor skal være i verdensklasse.

forfatter

Rikke Søgaard Berth

Partner

Øvrig forfatter: Louise Høgh