Med virkning fra den 1. juli 2012 er lov om Ligebehandlingsnævnet ændret. Denne ændring af loven medfører blandt andet, at nævnet nu får kompetence til at behandle sager vedrørende chikane, herunder sexchikane.

forfatter

Finn Schwarz

Managing Partner