EU-domstolen har den 6. september 2011 igen fældet dom i AMBI-sagen, der går den danske regering imod. Dommen er meget klar og indeholder ganske vidtrækkende synspunkter, idet den udtrykkeligt afviser en af de bærende præmisser i Højesterets afgørelser i AMBI-tilbagebetalingssagerne. EU-domstolen fastslår, at staten ikke med rette har kunnet påberåbe sig synspunktet om “ugrundet berigelse” med henvisning til, at AMBIen var et led i en afgiftsomlægning. Staten har dermed i årevis uberettiget reduceret virksomhedernes tilbagebetalingskrav med de besparelser i arbejdsgiverafgifter, der blev ophævet ved AMBIens indførelse.

forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Øvrig forfatter: Alex Puggaard og Anders Valentiner-Branth