Ved et udbud af værdipapirer til offentligheden skal der udarbejdes et prospekt, medmindre udbuddet er omfattet af en undtagelse til prospektpligten. Det seneste prospektdirektiv, der skal være implementeret i dansk lovgivning den 1. juli 2012, medfører væsentlige ændringer i prospektpligten. Udbud af værdipapirer under EUR 1 million bliver undtaget fra prospektpligt, og mange af de gældende beløbsgrænser for prospektpligtens indtræden bliver ændret. For medarbejderaktieordninger vil der gælde lempeligere krav.

forfattere

Jacob Kornerup

Partner

Jim Øksnebjerg

Partner