Ved et udbud af værdipapirer til offentligheden skal der udarbejdes et prospekt, medmindre udbuddet er omfattet af en undtagelse til prospektpligten. Det seneste prospektdirektiv, der skal være implementeret i dansk lovgivning den 1. juli 2012, medfører væsentlige ændringer i prospektpligten. Udbud af værdipapirer under EUR 1 million bliver undtaget fra prospektpligt, og mange af de gældende beløbsgrænser for prospektpligtens indtræden bliver ændret. For medarbejderaktieordninger vil der gælde lempeligere krav.

forfattere

Jacob Kornerup

Partner

Jim Øksnebjerg

Partner

Christina Munck

Senioradvokat