Erhvervs- og Vækstministeren har den 18. marts 2015 fremsat forslag til en ny udbudslov. Loven byder på adskillige ændringer af de nuværende udbudsregler og forventes at træde i kraft allerede 1. oktober 2015. Du får her en introduktion til de væsentligste ændringer og nyskabelser.

Forfattere

Andreas Christensen

Partner

Charlotte Kunckel

Martin Stæhr