Over sommerferien trådte en ny bekendtgørelse i kraft om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandsselskaber. I denne artikel beskriver vi de nye regler, som på grund af pres fra branchen er væsentligt ændrede i forhold til den tidligere bekendtgørelse. De væsentligste ændringer er en længere tidsfrist for gennemførelse af forbrugerrepræsentationsvalget og mere lempelige krav til information om valget. Derimod er det fastholdt, at kravet om forbrugerindflydelse ikke kan tilgodeses ved at indsætte kommunalbestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen.

forfattere

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Øvrig forfatter: Peter Prehn-Olesen