I artiklen gennemgås nogle af de mest markante ændringer af gældende ret, der er resultatet af den nye privatvejslov og af ændringerne i vejloven, og vi kommer med nogle bemærkninger om, hvorvidt kommunerne som følge af de nye regler bør have økonomisk kompensation. Som det også fremgår på side 30 her i bladet, tilbyder Horten i samarbejde med Københavns, Århus og Odense Kommuner tre gratis kurser om de nye regler. På kurserne bliver der mulighed for at komme nærmere ind på de mange nye regler mv., og vi vil derfor i denne artikel alene fokusere på enkelte problemstillinger.

Forfattere: Anders Valentiner-Branth og Henrik Sauer