Konkurrenceankenævnet skal atter tage stilling til Forsyningssekretariatets praksis for fastsættelsen af prislofter for vand- og spildevandsselskaberne. Der er udtaget 10 principielle sager, og et af de væsentligste emner i år er – igen – spørgsmålet om de individuelle effektiviseringskrav.

forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner