I to nyere afgørelser har Konkurrencerådet endnu engang fastslået, at lejeaftaler mellem kommuner og private virksomheder skal indgås på markedsvilkår. I modsat fald udgør sådanne lejeaftaler ulovlig offentlig støtte. Samtidig understreger afgørelserne, at konsekvenserne af ulovlig statsstøtte er ganske alvorlige – ikke mindst for de virksomheder, som (ofte i god tro) indgår aftaler med kommuner eller andre offentlige myndigheder.

forfattere

Andreas Christensen

Partner