Det kan på grundlag af to nyere udtalelser fra Datatilsynet overvejes, om det p.t. er muligt for dataansvarlige myndigheder og virksomheder at benytte nye teknologiske løsninger som f.eks. de såkaldte cloud-løsninger og Dropbox. I Datatilsynets praksis synes der at være en stigende tendens til fokus på datasikkerhed, og vi vurderer på baggrund af tilsynets seneste udtalelser om brug af cloud-løsninger og Dropbox retstilstanden i det følgende.

Forfattere: Anders Valentiner-Branth, Egil Husum og Jesper Husmer Vang