Beskæftigelsesministeriet har 13. juni 2014 udsendt et nyt cirkulære om arbejdsklausuler sammen med en vejledning om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Cirkulæret trådte i kraft 1. juli 2014 og har til formål at gøre regelsættet mere gennemskueligt og tilgængeligt.

Forfattere

Andreas Christensen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Øvrig forfatter: David Salomonsen