I sidste nummer af Corporate Newsletter bragte vi en artikel om erhvervsobligationer som alternativ finansieringskilde. Mens den artikel byggede på erhvervsobligationsudvalgets betænkning, vil nærværende artikel beskæftige sig med de netop fremsatte lovforslag vedrørende erhvervsobligationer.

forfatter

Claus Bennetsen

Partner

Øvrige forfattere: Kenny Michael Andersen