I såvel begrænsede udbud som i offentlige udbud, har ordregiver mulighed for at foretage en vurdering af tilbudsgiveres egnethed til at varetage en udbudt opgave. Denne mulighed har hidtil ikke givet anledning til mange klagesager ved Klagenævnet for Udbud. Dette skyldes formentlig, at man almindeligvis har tillagt ordregivere et vidt skøn med hensyn til, hvem man anser som egnede til at indgå kontrakt med. Gennem den seneste tid har der dog været flere sager ved Klagenævnet, hvor ordregiver har afvist tilbudsgivere på baggrund af mere eller mindre
skønsmæssige vurderinger, og hvor der efterfølgende er blevet klaget.

Forfattere

Andreas Christensen

Partner