I Ret & Indsigt nr. 1/2012 bragte vi en artikel om varmeforbrugeres pligt til at betale udtrædelsesgodtgørelse. I artiklen omtalte vi fire retssager, hvor Horten havde repræsenteret en varmeforsyning imod forbrugere, som nægtede at betale udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med deres udtræden af varmeforsyningen. Varmeforsyningen fik i byretten medhold i alle fire sager. I artiklen omtalte vi også, at tre af sagerne var anket til landsretten. Østre Landsret har nu afsagt dom i ankesagerne.

forfattere

Line Markert

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat

René Frisdahl Jensen

Partner