Over de sidste år er en række offentlige opgaver udskilt til aktieselskaber. Når en offentlig aktivitet udskilles fra den offentlige forvaltning, opstår spørgsmålet om, i hvilket omfang disse selskaber skal overholde de forvaltningsretlige regler om offentlighed, som gælder for den kommunale forvaltning. Denne artikel gennemgår kravene til offentlighed i offentligt ejede selskaber med fokus på, om aktieselskaberne er underlagt reglerne om aktindsigt, notatpligt, journalisering og arkivering. Afslutningsvist er der enkelte bemærkninger om de retlige rammer for § 60-fællesskaber.

forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Øvrig forfatter: Peter Prehn-Olesen