Den nye offentlighedslov, som trådte i kraft 1. januar 2014, indebar en række store ændringer i reglerne om aktindsigt. Mindre opmærksomhed har bestemmelserne i offentlighedslovens § 6 og § 12 imidlertid fået. Særligt bestemmelsen i offentlighedslovens § 6 stiller krav til visse forvaltningsmyndigheders kontrakter ved outsourcing af borgerrelaterede opgaver. Bestemmelsen i offentlighedslovens § 12 vedrører udarbejdelse af databasebeskrivelser. Selvom denne bestemmelse ikke opstiller et egentligt krav til forvaltningsmyndigheders kontrakter, vil det være en god idé at overveje, om bestemmelsen bør udløse egentlige kontraktkrav.