De kommunale overenskomster skal fornys med virkning fra 1. april 2013, hvilket giver anledning til at vurdere om overenskomstdækningen hos de kommunalt ejede forsyningsselskaber, der er etableret på privatretligt grundlag som aktieselskaber, skal fortsætte som hidtil. Foranlediget af de mange fusioner på forsyningsområdet behandler artiklen tillige spørgsmålet om overenskomstdækning i forbindelse med fusion af forsyningsselskaber.

forfattere

Jonas Enkegaard

Partner

Marianne Lage