Højesteret tog den 30. januar 2012 stilling til, om en medarbejder havde ret til en forholdsmæssig andel af en fastholdelsesbonus, og kom på baggrund af sagens konkrete omstændigheder frem til, at fastholdelsesbonussen ikke var omfattet af funktionærlovens § 17a. Medarbejderen var som følge deraf ikke berettiget til en forholdsmæssig andel af bonussen ved fratrædelsen.

forfattere

Erik Wendelboe Christiansen

Partner

Jonas Enkegaard

Partner