En nyere dom fastslår, at naboer kan blive forpligtet til, på egen grund, at udføre en jordvold, som kan hindre oversvømmelse på naboejendommen.

Forfattere

Henriette Soja

Partner

Charlotte Kunckel