I byggesager forekommer det ofte, at der mellem bygherre og entreprenør kan opstå uforudsete hindringer, som både forsinker og fordyrer entreprisen. Udbudsmaterialet er bygherrens vigtigste værktøj til at mindske mængden af uforudsete hindringer, men bygherrens fokus er ikke altid på det rette sted, når han udarbejder udbudsmaterialet. Dette gør sig særligt gældende i sager om ledningsarbejder, hvor det kan koste parterne dyrt, hvis udbudsmaterialet er upræcist om for eksempel byggepladsareal og arbejdsområde.

Forfattere

Michael Neumann

Partner

Øvrige forfattere: Nikolaj Henriksen