Elforsyningsloven stiller krav om, at alle kommuners og kommunale fællesskabers elproduktionsanlæg – bortset fra affaldsforbrændingsanlæg – skal udskilles i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Kravet gælder som udgangspunkt også solcelleanlæg og andre anlæg baseret på vedvarende energi, men der kan dispenseres fra kravet. Folketinget vedtog før sommerferien nye regler, som begrænser antallet af kommunale solcelleanlæg, der kan opnå dispensation fra kravet om selskabsgørelse af de kommunale solcelleanlæg.

Forfattere

Klavs Gravesen

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Niclas Holst Sonne